چه حال خوبی چراغا همه روشن
تولدم عشقم که پیشم
چه حال خوبی این عکسا واسه سال پیشم
چه خوبن همه چه خوب خوشن انگار
همه میرقصنو هی پا میکوبن ای وای
اما خالیه جای تو پیشم امسال
توی ۳۰ سالگیم دیگه نمیخندم
بگو چی شد که یهو فرار کردی از من
نمیدونم چطور تو دور شدی از من لعنت به تو لعنت به ۲۳ بهمن